Tuyển than Cửa Ông: Làm tốt công tác tổ chức, lao động, đào tạo
Thứ Sáu, ngày 12/01/2018

Năm 2017, Công ty Tuyển than Cửa Ông tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo Chỉ thị 102 và mô hình mẫu của TKV; xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025, bổ sung giai đoạn 2016 - 2020. Công ty không tuyển thêm lao động các khâu mà cân đối bố trí lao động từ nguồn lao động tại chỗ; xây dựng lại mô hình tổ chức và ban hành chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị; định biên lao động, điều chuyển, sắp xếp lại lao động ở Phân xưởng Lọc ép than bùn, Phân xưởng Dịch vụ đời sống, Trung tâm thể thao văn hoá và một số đơn vị nhằm đạt được mô hình mẫu của TKV. Đồng thời sắp xếp và tái cơ cấu lại lao động phù trợ, phục vụ thuộc Phân xưởng Vận tải và Phân xưởng Đầu máy toa xe...

Cũng trong năm qua, Công ty đã giải quyết cho 180 CBCNV nghỉ hưu trước tuổi, người chấm dứt HĐLĐ do mất khả năng lao động; giải quyết cho CBCNV về nghỉ hưu đủ tuổi làm nghề nặng nhọc độc hại. Đồng thời hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ từ các nguồn quỹ hiện có của Công ty đối với 10 CBCNV mất khả năng lao động hoặc không đảm bảo an toàn, với số tiền 893.434.000 đồng.

Cùng đó, Công ty phối hợp với các trường mở lớp nghiệp vụ đấu thầu cho 45 người, lớp đào tạo cán bộ nguồn 43/45 người; lớp đào tạo lái tầu 17 người, lớp sửa chữa toa xe 22 người v.v... triển khai thi nâng bậc CNKT cho 483 người; tổ chức thi tuyển nhân viên, thi tuyển kỹ sư tự động hóa.

Trong thời gian tới, Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCN có tri thức, có tác phong công nghiệp; tiếp tục bồi dưỡng tay nghề cho lực lượng lao động trẻ, đáp ứng kịp thời lao động cho những ngành nghề Công ty đang cần.