Triển khai chương trình chế tạo sản phẩm cơ khí cho thị trường Nhật Bản
Thứ Tư, ngày 28/03/2018

Chiều ngày 28/3, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã làm việc với các đơn vị Cơ khí TKV về chế tạo sản phẩm cơ khí cho thị trường Nhật Bản và triển khai chiến lực Ngành Cơ khí TKV. Cùng dự làm việc có Thành viên HĐTV Nguyễn Chiến Thắng; Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn; các Ban chuyên môn Tập đoàn và Giám đốc các đơn vị cơ khí TKV...

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, trong những năm qua, các đơn vị cơ khí đã có nhiều đổi mới, vươn lên, phục vụ cho sản xuất của TKV. Tuy nhiên, cơ khí TKV vẫn chưa  đáp ứng được yêu cầu. Để đẩy mạnh phát triển cơ khí, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chế tạo, sửa chữa các sản phẩm, thiết bị trong TKV, thì cần phải đẩy mạnh phát triển mở rộng thị trường ra ngoài và xuất khẩu. Tập đoàn đã gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp của Nhật Bản về nhu cầu hợp tác với các đơn vị cơ khí TKV chế tạo các sản phẩm cơ khí (sản phẩm đúc) cho thị trường Nhật Bản và giao cho Ban CV triển khai thực hiện.

Báo cáo của Ban CV cho biết, đã nghiên cứu các sản phẩm cơ khí cho thị trường Nhật Bản và làm việc với các đơn vị cơ khí. Đối với các sản phẩm theo yêu cầu của đối tác, các đơn vị cơ khí TKV có thể chế tạo đáp ứng được. Tuy nhiên, cũng lưu ý về công nghệ của cơ khí TKV chưa hợp lý, thị trường Nhật Bản có yêu cầu khắt khe về công nghệ, chất lượng, tiến độ... Do vậy, cần tiếp tục bàn bạc kỹ với đối tác về yêu cầu kỹ thuật, công nghệ để có hướng thực hiện tiếp theo và giao cho Công ty CP Chế tạo máy chế tạo các sản phẩm đầu tiên, và các sản phẩm có khối lượng lớn, cùng với các đơn vị cơ khí trong TKV tham gia thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đơn vị cơ khí đã báo cáo về công nghệ đúc, dây chuyền thiết bị cũng như thể hiện sự quyết tâm thực hiện. Về năng lực, Công ty CP Chế tạo máy là 50-100 tấn sản phẩm đúc/tháng; Cơ khí Mạo Khê là 50-80 tấn/tháng; ngoài các công nghệ, thiết bị đã có, các đơn vị đã đầu tư công nghệ, thiết bị mới đáp ứng sản xuất... Đồng thời, đề nghị Tập đoàn bố trí để các đơn vị cơ khí gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác Nhật Bản cũng như tham quan công nghệ, thiết bị để bàn kỹ hơn và nắm bắt các yêu cầu của đối tác; hỗ trợ cho các đơn vị cơ khí chế tạo thử nghiệm, thống nhất về giá thành sản xuất...

Sau khi nghe các đơn vị và các Ban chuyên môn trình bày cũng như ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kết luận, quan trọng nhất là cơ khí TKV phải bứt phá, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, việc hợp tác chế tạo các sản phẩm cơ khí cho thị trường Nhật Bản là cơ hội tốt cho cơ khí TKV. Các sản phẩm cơ khí đầu tiên đáp ứng được yêu cầu sẽ mở đường cho các sản phẩm cơ khí sau này vào thị trường Nhật Bản. Tập đoàn sẽ mời đối tác Nhật Bản trao đổi bàn bạc kỹ hơn với các đơn vị cơ khí để thực hiện. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cũng giao cho Ban CV, Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ cùng các đơn vị cơ khí sớm hoàn thiện Chiến lược phát triển Cơ khí TKV để Tập đoàn phê duyệt thực hiện...