05:33 ICTThứ Bảy, 01/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tuổi trẻ MICCO: Vững tư tưởng, chắc tương lai
Thứ Năm, ngày 26/08/2021

Trong bất cứ giai đọan nào của lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ đóng góp tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất là, trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, tuổi trẻ càng có nhiều điều kiện, cơ hội để phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước, vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện mới cũng đặt ra cho thế hệ trẻ không ít những thách thức, nhất là những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, khi sự trải nghiệm cuộc sống của họ chưa đủ để có thể sàng lọc, miễn dịch trước những tiêu cực xã hội đa chiều, phức tạp. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng những đặc điểm của tâm lý tuổi trẻ là dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, khẳng định mình, nhưng nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn chưa đủ độ chín nên tìm mọi cách tuyên truyền, kích động, mua chuộc, tha hóa nhằm băng hoại lực lượng dự bị hùng hậu này của cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác”. Và chính lực lượng thanh niên chứ không phải lực lượng xã hội nào khác phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất trong kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”, để từ đó thêm vững vàng tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sẵn sàng phấn đấu cống hiến sức trẻ cho niềm tin, định hướng đúng đắn đó.

Phương châm hành động của thanh niên là: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” là một nội dung cực kỳ khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên điều đó cũng khẳng định rằng càng cần phát huy vai trò xung kích, trình độ, trí tuệ và tinh thần chủ động sáng tạo của thanh niên Việt Nam nói chung, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (MICCO) cũng nằm trong dòng chảy chung đó của thời đại.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin trước đây là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Hà Nội. Từ ngày 12/2/2020, Đoàn thanh niên Tổng công ty chuyển về trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên”.

ĐVTN MICCO sẵn sàng chung tay vì cuộc sống cộng đồng, tham gia ủng hộ vật tư y tế hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19

Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nghĩa vụ của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên Tổng công ty đã tích cực xung kích trên mặt “mặt trận” đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”. Cấp ủy, chính quyền và các cấp bộ Đoàn trong Tổng công ty đã chủ động tuyên truyền giáo dục để đoàn viên thanh niên nhận diện rõ hơn âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; từng bước đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực hoạt động. Nhiều cấp bộ Đoàn của Tổng công ty đã đưa nội dung chống chiến lược “diễn biến hòa bình” vào chương trình hành động, trên cơ sở đó động viên, khích lệ đoàn viên thanh niên MICCO, nhất là đối với đoàn viên thanh niên là đảng viên. Nhiều đoàn viên thanh niên đã phát huy tốt vai trò, tác dụng của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng Internet để đấu tranh kiên quyết với các thế lực thù địch; hoặc tích cực đi đầu trong tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh, tổ quốc, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa thể thao, hướng đến lối sống đẹp , sống có ích… Những kết quả đó thực sự là vũ khí sắc bén góp phần đẩy lùi, và làm giảm bớt những ảnh hưởng đến từ của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Và để lực lượng tuổi trẻ Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin thực sự là đội ngũ xung kích trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” yêu cầu phải thực hiện tốt một số nội dung cơ bản.

Tuổi trẻ MICCO xung kích trong phòng chống “diễn biến hòa bình”

Tri ân các nguyên cán bộ Đoàn Thanh niên TCT nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tước tiên, tiếp tục tăng cường giáo dục, rèn luyện lý tưởng và đạo đức cách mạng cho lực lượng đoàn viên thanh niên của MICCO. Một trong các phương thức chống phá của các thế lực thù địch là khai thác triệt để mạng thông tin xã hội để trở thành mũi nhọn tập trung vào đối tượng thanh niên. Thời gian qua, chúng tăng cường tuyên truyền, lôi kéo thành niên ra nước ngoài để học tập, công tác, làm ăn... rồi từng bước “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xa rời lý tưởng cách mạng, sa sút về đạo đức, suy thoái về chính trị, quay lưng với Đảng, Nhà nước và dân tộc mình. Giáo dục, rèn luyện lý tưởng vào đạo đức cho thanh niên, chính là chúng ta đã trang bị cho thanh niên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có khả năng “miễn dịch” trước tất cả những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giúp họ không “tự diễn biến” trong tư tưởng, không “tự chuyển hóa” trong lời nói, hành động. Nhất là đội ngũ thanh niên đang công tác tại MICCO - đơn vị có ngành nghề sản xuất kinh doanh đặc thù với sản phẩm chính là Vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Tăng cường giáo dục cho thanh niên trong MICCO sự hiểu biết, nắm chắc về lịch sử dân tộc, truyền thống của cơ quan, đơn vị mình, từ đó hình thành ý thức tự tôn dân tộc, tự hào với truyền thống của dân tộc, truyền thống của đơn vị, tự nguyện đóng góp, công hiến cho sự phát triển không ngừng của MICCO.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho thanh niên MICCO có nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chúng thường sử dụng các thủ đoạn tinh vi, dùng nhiều luận điệu tuyên truyền được ngụy trang dưới nhiều chiêu bài khác nhau. Do đó, nhận diện được những âm mưu, thủ đoạn ấy là một vấn đề quan trọng, là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cũng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong Tổng công ty. Các cấp ủy Đảng, chỉ huy phải thường xuyên nắm vững diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên trong đơn vị; tăng cường giáo dục chính trị, định hướng lực lượng trẻ khi tiếp cận với các thông tin, vững vàng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy và chuyên môn của đơn vị.

Tuổi trẻ MICCO xung kích trong phòng chống “diễn biến hòa bình”

Tuổi trẻ MICCO xung kích tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường 

Ngoài ra, tăng cường các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hóa thể thao trong Tổng công ty, tạo sân chơi, cơ hội giao lưu, học hỏi lành mạnh phù hợp cho tuổi trẻ MICCO.

Tuổi trẻ MICCO xung kích trong phòng chống “diễn biến hòa bình”

Nhận thức được điều đó, cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào ở đơn vị, như các giải bóng đá, cầu lông, bóng bàn, văn nghệ quần chúng... nhằm tập hợp thanh niên trong cơ quan, đơn vị tham gia, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Đây cũng là một “liệu pháp” tốt để thanh niên hạn chế tiếp cận với những tư tưởng, những thông tin tiêu cực. Tổ chức Đoàn cũng thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, xác định các chủ đề phù hợp với diễn biến của tình hình chính trị, xã hội; tình hình và nhiệm vụ của đơn vị để thông qua đó, thanh niên được trao đổi tâm tư, nhận thức của bản thân về các vấn đề trong xã hội, tạo điều kiện để người lãnh đạo nắm chắc diễn biến tư tưởng của thanh niên, định hướng đúng cho thanh niên; ngăn chặn kịp thời những biểu hiện hoặc nhận thức lệch lạc có thể dẫn đến việc cá nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để thực sự là giường cột của nước nhà, hơn lúc nào hết thanh niên phải phát huy hơn nữa vai trò xung kích trên mặt trận chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Tinh thần đấu tranh kiên quyết, phương pháp và hình thức đấu tranh đa dạng, linh hoạt, sáng tạo của thanh niên sẽ là vũ khí lợi hại, sắc bén đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù. Nhằm tô thắm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (26/03/1931-26/03/2020); truyền thống của một Tổng công ty lớn thuộc Tập đoàn TKV, tuổi trẻ MICCO đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy, phấn đấu là lực lượng xung kích, sáng tạo, vững vàng về tư tưởng, nắm chắc mọi cơ hội để tự tin làm chủ tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển không ngừng của MICCO trên những chặng đường mới.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên