Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Than Quảng Ninh: Tăng cường giám sát thường xuyên, đột xuất trong Đảng bộ
Thứ Tư, ngày 03/02/2021

Vừa qua, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy TQN đã tổ chức giám sát tại Công ty Than Hòn Gai, Than Cọc Sáu và Than Cao Sơn về triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy TQN về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên than, khoáng sản; công tác môi trường; phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và công tác cán bộ.

UBKT Đảng ủy TQN kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty CP Than Cao Sơn

Theo báo cáo, Đảng ủy các đơn vị đã thực hiện tốt Nghị quyết số 16-NQ/TU; Kết luận số 759 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 29/7/2019, Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 24/7/2020 của Đảng ủy TQN, các văn bản của TKV về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên than, khoáng sản; công tác môi trường; Chỉ thị 01-CT/ĐU ngày 27/7/2020 của Đảng ủy TQN về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đảng ủy các đơn vị đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể. Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên than, ranh giới mỏ, thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất và công tác bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ, giữ gìn ANTT trên khai trường mỏ; xây dựng lực lượng bảo vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện luân chuyển cán bộ định kỳ tại các trạm bảo vệ, phòng ngừa vi phạm; lắp đặt camera tại các vị trí trọng yếu để quản lý, điều hành, giám sát sản xuất, bảo vệ tài sản. Phối hợp với công an phường, bảo vệ các đơn vị tuần tra, kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa các vi phạm. Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, như khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hòn Gai; các đơn vị lộ thiên đầu tư các thiết bị phun sương dập bụi tại các kho than, khu vực sàng tuyển, đầu tư xe tưới nước dập bụi chuyên dùng hiện đại trị giá trên 17 tỷ đồng.

Tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Đảng ủy TQN và hướng dẫn của địa phương; đến nay, các đơn vị đều không có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV2. Đối với Công ty CP Than Cao Sơn sau hợp nhất, đã sắp xếp ổn định tổ chức sản xuất, thực hiện quy trình tiêu chí, tiêu chuẩn các bước bổ nhiệm mới với 226 cán bộ cấp phòng, phân xưởng; nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng phòng, quản đốc đơn vị.

Sau khi giám sát tại hiện trường và làm việc với các đơn vị, UBKT Đảng ủy TQN đề nghị Đảng ủy các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý sản phẩm than, quan tâm hơn nữa đến công tác môi trường trong thời tiết hanh khô; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên