06:08 ICTThứ Bảy, 01/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chính trị năm 2021
Thứ Tư, ngày 14/07/2021

Vừa qua, Đảng bộ Công ty Tuyển Than Hòn Gai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng - sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý III năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 đánh giá, điều kiện dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp đã đặt ra nhiều thách thức trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế” của Tuyển Than Hòn Gai.

Đảng uỷ Công ty đã lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn. Các chỉ tiêu chính trong SXKD có nhiều chỉ tiêu đạt từ 53-58% KH năm, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, kỷ luật điều hành và quản trị doanh nghiệp. Công tác an ninh trật tự, an toàn, môi trường được kiểm soát. Giữ vững ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho NLĐ. Tích cực tham gia phòng chống dịch COVID -19 và công tác an sinh xã hội... Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được tăng cường; cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể quần chúng đã đoàn kết, đồng thuận cùng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 6 tháng đầu năm 2021

Công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả khả quan: than mua mỏ đạt 1.576.400 tấn = 123,51% so với cùng kỳ; Than vào sàng đạt 1.583.692 tấn = 119,43% so với cùng kỳ; Than tiêu thụ đạt 2.675.000 tấn= 96,22% so với cùng kỳ...

Nhận định tình hình quý III và 6 tháng cuối năm 2021 dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác tiêu thụ than bị ảnh hưởng do bước vào mùa mưa bão. Đảng bộ Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận các cấp, triển khai phương án, lộ trình sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất theo mô hình mẫu TKV phê duyệt. Duy trì mô hình tổ chức sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản. Triển khai xây dựng các phương án, giải pháp tổ chức và điều hành sản xuất, bố trí lao động tại các phân xưởng trong trường hợp bị ảnh hưởng do mưa bão, dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động chuyên môn cao. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật lao động. Duy trì cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, thực hiện tốt chính sách cho người lao động, công tác an sinh xã hội...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên