Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Mông Dương khen thưởng gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 11/2020
Thứ Sáu, ngày 04/12/2020

Tiếp tục hành trình vinh danh những người thợ mỏ đạt thành tích cao trong phong trào thi đua lao động sản xuất, vào đầu ca 2 ngày 3/12/2020, đại diện lãnh đạo Công ty CP than Mông Dương đã tới từng phân xưởng - nơi các cá nhân đang công tác để trao danh hiệu “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 11/2020.

Đại diện lãnh đạo Công ty trao công nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu "Người thợ mỏ - Người chiến sỹ" tháng 11/2020

04 “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” được Công ty tuyên dương lần này là: đồng chí Nhữ Đình Hưng - PX Khai thác 7; đồng chí Trần Hữu Hải - PX Thông gió - Thoát nước; đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phân xưởng Cơ khí và đồng chí Nguyễn Văn Thỏa - PX Đào lò 3. Không chỉ hăng hái, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, việc khó trong sản xuất với mức thu nhập trên 110% kế hoạch giao, 04 đồng chí trên đều là những cá nhân tích cực, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị; đồng thời, không vi phạm kỷ luật lao động hay vi phạm an toàn.

Phong trào thi đua “Người thợ mỏ - Người Chiến sỹ” trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, lan tỏa những điển hình trong lao động sản xuất, từ đó tạo nguồn khích lệ, động viên những người thợ mỏ gắn bó với công việc, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD của Than Mông Dương năm 2020.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên