Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Cọc Sáu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Thứ Hai, ngày 19/07/2021

Ngày 15/7, Công ty CP than Cọc Sáu đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và đối thoại với người lao động.

Than Cọc Sáu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn TKV, sự sát sao của Ban lãnh đạo Công ty cũng như tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể CBCNV, Than Cọc Sáu đã cơ bản hoàn thành các phương án khai thác trọng điểm theo mục tiêu đề ra, tập trung mở diện lấy than. Kết quả: đất đá bóc xúc 9.505.457 m3; 206.030m khoan sâu; than sản xuất 1.430.867 tấn; than tiêu thụ 1.219.614 tấn; doanh thu than trên 1.263 tỷ đồng.

Than Cọc Sáu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

06 cá nhân được nhận Bằng khen của Tập đoàn TKV 

Phương hướng nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2021, Công ty tập trung công tác chỉ đạo, tổ chức và điều hành sản xuất để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó tập trung chế biến than tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối của Tập đoàn đảm bảo công tác tiêu thụ hiệu quả. Tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động… Tập trung cải thiện các điều kiện sản xuất, đặc biệt nâng cao chất lượng khoan, nổ mìn, mở rộng và nâng cao chất lượng các tuyến đường vận chuyển, thực hiện công tác đổ thải hợp lý để nâng cao năng suất thiết bị và đảm bảo an toàn…

Than Cọc Sáu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Khen thưởng cho 03 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty

Nhân dịp này, Công ty có 16 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn, 06 cá nhân được Tập đoàn tặng bằng khen. Lãnh đạo Công ty cũng khen thưởng cho 03 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2021.           

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên