Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tập trung nguồn lực xây dựng chiến lược phát triển khoáng sản của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thứ Hai, ngày 07/12/2020

Ngày 4/12, tại Trụ sở Tập đoàn đã diễn ra Hội thảo Chiến lược phát triển khoáng sản của Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - TV HĐTV Tập đoàn và Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh, cùng sự tham gia của Viện KHCN Mỏ (đơn vị xây dựng đề tài), các đơn vị khối khoáng sản và các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Sau khi nghe báo cáo đề tài của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ về chiến lược phát triển khoáng sản của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hội thảo đã tiến hành thảo luận về các vấn đề liên quan đến tính khả thi, phạm vi, giới hạn thực hiện đề tài; đặc biệt là định hướng phát triển một cách cụ thể của các đơn vị Khoáng sản trực thuộc TKV. Các đại biểu cũng tham gia ý kiến về trách nhiệm và phương thức tổ chức, công tác phối hợp thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho đề án phát triển khoáng sản của TKV.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh nhấn mạnh, mỗi cá nhân tham gia xây dựng đề tài và các đơn vị liên quan cần nhận thức một cách nghiêm túc tầm quan trọng của chiến lược phát triển khoáng sản đối với Tập đoàn, cũng như đối với mỗi đơn vị. Đề tài này chính là một trong những cơ sở quan trọng để Tập đoàn xây dựng, hoạch định chiến lược khai thác, chế biến khoáng sản cho giai đoạn tới. Do vậy, các đồng chí HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn hết sức quan tâm.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh đặc biệt lưu ý nguồn nhân lực tham gia xây dựng đề tài, phải tinh gọn, chất lượng và xác định rõ trách nhiệm của mình để đề tài đạt hiệu quả cao nhất. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Mạnh đề nghị, Viện KHCN Mỏ, trực tiếp là Lãnh đạo Viện và Nhóm tác giả đề tài cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tập đoàn và các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, cần tiến hành rà soát, cập nhật lại các dữ liệu từ các Bộ ngành, địa phương liên quan đến quy hoạch phát triển khoáng sản, để tích hợp vào đề tài; tăng cường thu hút thêm các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực khoáng sản cùng tham gia, đảm bảo trong quý I/2021 hoàn thành đề tài để báo cáo lãnh đạo Tập đoàn.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên