Lời cảm ơn
Thứ Tư, ngày 11/04/2018

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Bộ, Ban, ngành, Cơ quan, Đoàn thể, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thuộc Tập đoàn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam,...các tổ chức, bạn hàng, đối tác,các ông bà, cô, bác, anh, chị cùng bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa mẹ tôi là Bà Bùi Thị Bí, sinh năm 1930, từ trần ngày 8/4/2018, hưởng thọ 89 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được cảm thông và lượng thứ.

                                                                                                                    Thay mặt gia đình

                                                                                                          Trưởng nam: Nguyễn Văn Biên