09:54 ICTThứ Năm, 29/10/2020 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Giá than và các kim loại cơ bản ngày 09/01/2020
Thứ Sáu, ngày 10/01/2020

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Than

USD/tấn

71,20

2,85%

Đồng

USD/lb

2,8156

0,03 %

Chì

USD/tấn

1.885,25

-0,20%

Nickel

USD/tấn

13.967,50

0,78%

Aluminum

USD/tấn

1.816,00

-0,93%

Thiếc

USD/tấn

17.005,00

0,92%

Kẽm

USD/tấn

2.346,00

0,92%

(Nguồn: P.V tổng hợp)

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên