Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin tổ chức tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu năm 2020
Thứ Hai, ngày 28/12/2020

Ngày 25/12/2020, tại phân xưởng kho cảng Bến Cân, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin phối hợp với Công ty Cổ phần SOS Môi trường tổ chức tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu.

Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin tổ chức tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu năm 2020

Giảng viên Công ty CP SOS Môi trường cung cấp kiến thức trong công tác ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các giảng viên Công ty CP SOS Môi trường cung cấp nhiều kiến thức trong công tác ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu cho các đồng chí Trưởng phòng, Phó phòng, Quản đốc, Phó quản đốc và trên 55 học viên tham gia tập huấn. Các nội dung tập huấn gồm: cập nhật kiến thức cơ bản và quy định pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu; các trang thiết bị vật tư ứng phó sự cố tràn dầu; bài học kinh nghiệm từ các sự cố tràn dầu xảy ra trong thời gian qua; vấn đề xử lý chất thải nguy hại tại khu vực kho cảng.

Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin tổ chức tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu năm 2020

Diễn tập khắc phục sự cố tràn dầu

Sau phần lý thuyết, tiếp cận với các thiết bị khắc phục sự cố tràn dầu, các học viên đã diễn tập sự cố tràn dầu với kịch bản: trong quá trình nhập dầu từ xe xi téc vào bồn dầu ngầm của cây cấp dầu diezen tại cảng Bến Cân gặp sự cố tràn dầu xuống mặt sân nguyên nhân do tuột khớp đường ống cao su từ xe vào họng bơm. Lượng dầu tràn ước tính 100 lít. Các học viên đã nhanh chóng cấp cứu người bị nạn, thu gom, xử lý và làm sạch lượng dầu tràn ra.

Buổi tập huấn giúp các học viên nhận thức rõ nguy cơ tiềm ẩn trong phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty; bổ sung kiến thức, kinh nghiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, vận hành trang thiết bị chuyên dụng để xử lý tình huống chuẩn xác, nhanh chóng, góp phần giảm thiệt hại về người, tài sản và bảo vệ môi trường.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên