Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN ký kết giao ước thi đua
Thứ Ba, ngày 10/04/2018

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác Thi đua Khối năm 2017 diễn ra tại Hà Nội, đại diện 9 CĐ Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN gồm CĐ Hàng không VN, CĐ Dệt may VN, CĐ Cao su VN, CĐ Điện lực VN, CĐ Đường sắt VN, CĐ Dầu khí VN, CĐ Than - Khoáng sản VN, CĐ Hàng hải VN và CĐ Công nghiệp Tàu thủy VN cùng nhau ký Bản giao ước thi đua Khối năm 2018.

Tại Hội nghị, CĐ Tổng Công ty Hàng không VN đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017, chương trình công tác năm 2018, thông qua nội dung giao ước thi đua và bầu đơn vị Khối trưởng, Khối phó năm 2018. Hội nghị đã cùng nhau thảo luận, đề xuất với Tổng LĐLĐVN về một số nội dung trong Quy chế Khen thưởng của tổ chức CĐ, việc triển khai thực hiện phúc lợi đoàn viên và việc triển khai thực hiện thẻ đoàn viên, đề nghị tổ chức  tập huấn về công tác thi đua khen thưởng, tổ chức các chương trình giao lưu chào mừng Đại hội XII CĐ VN, và triển khai phổ biến Hiệp định CPTPP trong Khối thi đua.

Hội nghị đã bầu CĐ Dệt may VN là đơn vị Khối trưởng, CĐ Công nghiệp Tàu thủy VN là đơn vị Khối phó năm 2018 và cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Theo đó, nội dung giao ước thi đua trong Khối năm 2018 được tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm như tập trung chăm lo đời sống cho CNVCLĐ; vận động người lao động  ra sức phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2018; triển khai có hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ VN”.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm”; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Lấy cơ sở làm trung tâm tổ chức, triển khai các hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ cơ sở; chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ tiếp tục xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh toàn diện; phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp…