Than Khe Chàm: Chú trọng chăm lo đời sống người lao động
Thứ Sáu, ngày 12/01/2018

Xác định rõ, thợ lò là đối tượng cần phải đặc biệt chú trọng, quan tâm; nhu cầu tuyển dụng và giữ chân thợ lò là yếu tố quyết định hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Than Khe Chàm đã áp dụng các chế độ đãi ngộ, cơ chế khuyến khích dành cho đối tượng này.

Theo đó, đối với thợ lò có ngày công cao, Công ty đã có chế độ khuyến khích thu hút đảm bảo ngày công theo quy định trong năm 2017 với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; duy trì hoạt động tổ chức gặp mặt tuyên dương hàng quý cho các thợ lò có ngày công cao, gia đình thợ lò tiêu biểu xuất sắc với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng

Song song đó, Than Khe Chàm còn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc trong lò, đặc biệt là vận tải người và vật liệu như sử dụng tàu diezen, monoray vận tải, tời MDK vận tải người tại khu vực mặt bằng +35; sửa chữa và làm đường đi bộ có mái che cho công nhân từ nhà nhật lệnh công trường đến cửa lò giếng phụ…

Trong thời gian tới, Công ty than Khe Chàm sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, bao gồm chế độ ăn tự chọn cho đối tượng là thợ lò, chất lượng phục vụ tắm, giặt sau ca sản xuất, nghiên cứu bổ sung nước uống sau ra lò tại Khe Chàm I; xây dựng, cải tạo sân vận động Công ty nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao của CBCNV. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trường CĐ Than - Khoáng sản và chủ động bám sát địa bàn các vùng miền để làm tốt công tác tuyển sinh nhằm bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.