IMSAT đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong năm 2018
Thứ Tư, ngày 14/03/2018

Theo lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ mỏ (IMSAT), về mảng hợp tác quốc tế, năm qua, Viện đã đẩy mạnh và tăng cường các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài để khai thác hiệu quả các dự án tài trợ, hợp tác nghiên cứu, chế tạo thiết bị, chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ. Tính riêng trong năm 2017, Viện Khoa học công nghệ mỏ đã tổ chức tiếp đón 19 đoàn chuyên gia các nước đến thăm và làm việc tại Viện, làm thủ tục cho 16 đoàn đi công tác và học tập tại nước ngoài. Cùng với đó, Viện cũng chuẩn bị tốt các nội dung đàm phán, hợp đồng, phiên dịch cho các đoàn chuyên gia nước ngoài đến làm việc với Viện. Thiết lập và phát triển tốt các mối quan hệ hợp tác đã có với các nước Nga, Ba Lan, Trung Quốc… Trong công tác kinh doanh, nhập khẩu, Viện đã trao đổi và phối hợp thực hiện các thủ tục ký kết các hợp đồng nhập khẩu thiết bị, linh kiện Ba Lan phục vụ quan trắc mỏ và phòng thí nghiệm than tự cháy.

Phát huy những kết quả đã đạt được, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Viện KHCN mỏ đặt ra trong năm 2018 sẽ là tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, thông tin khoa học trong nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ, nâng cao tiến độ và chất lượng công trình với các đối tác Ba Lan, Nga…