Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
HCM Thái Bình: Triển khai phần mềm quản lý tài sản (InforEAM)
Thứ Sáu, ngày 09/09/2016

Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ vừa triển khai thành công dự án quản lý tài sản cho Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO. Trong dự án này, Tổng Công ty đã sử dụng giải pháp EAM của Tập đoàn Infor (Mỹ).

Bộ Giải pháp InforEAM là một công cụ quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng tài sản tiên tiến đã được áp dụng cho nhiều nước trên thế giới. InforEAM được xây dựng trên nền kiến trúc hướng dịch vụ (SoftwareasaService-SaaS); có thiết kế theo module; cài đặt trên máy chủ Tổng Công ty; mang đặc trưng ngành nghề; mô hình hóa quy trình nghiệp vụ đơn vị; có tốc độ xử lý nhanh, được các đơn vị sử dụng đánh giá cao.

Mục tiêu của hệ thống nhằm quản lý khối lượng, chi tiết danh mục các tài sản, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, nguồn lực nhân sự và vật tư, tài liệu và các công cụ sản xuất thuộc với 5 nhóm dữ liệu chuyên ngành: cơ khí, điện, đo lường - điều khiển, kiến trúc vật thể và môi trường.

Hệ thống quản lý tài sản tại nhà máy hóa chất được xây dựng theo mô hình quản lý tập trung, trong đó Tổng Công ty đóng vai trò quản lý tổng thể. Hệ thống là nguồn dữ liệu tổng hợp để Tổng Công ty và các đơn vị liên quan có thể theo dõi, giám sát và lên kế hoạch vận hành nhà máy hiệu quả; là công cụ phân tích và tổng hợp thông tin liên quan với các nhóm dữ liệu chuyên ngành. 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên