Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lãnh đạo EVN, PVN, TKV sẽ có mặt trong Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII?
Thứ Hai, ngày 25/03/2019

Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 (Quy hoạch điện VIII) và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Đề án Quy hoạch Điện VIII.

Bộ Công Thương mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII và đề xuất lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương nêu rõ, liên quan đến triển khai công tác lập Quy hoạch điện VIII, bộ này đã lấy ý kiến các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Bộ Công Thương đã nhận được ý kiến góp ý của các bộ và đã yêu cầu Viện Năng lượng giải trình, hiệu chỉnh, hoàn thiện Nhiệm vụ Đề án Quy hoạch điện VIII và Báo cáo ĐMC Đề án Quy hoạch Điện VIII.

Để kịp thời triển khai các công việc tiếp theo nhằm đánh giá toàn diện thực hiện Quy hoạch điện VII, Quy hoạch điện VII điều chỉnh cũng như có các chính sách phù hợp về phát triển điện lực trong thời gian tới, đảm bảo cung cầu hệ thống điện và an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII và Báo cáo ĐMC Đề án Quy hoạch điện VIII.

Trong đó, danh sách Hội đồng thẩm định được Bộ Công Thương đề xuất gồm: Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các đơn vị: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương); Vụ Kinh tế công nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính); Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng); Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ NN&PTNT.

Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng còn có lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và một số chuyên gia độc lập. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng trình Thủ tướng xem xét, sớm phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch điện VIII và Báo cáo ĐMC Đề án Quy hoạch điện VIII sau khi Hội đồng thẩm định hoàn thành công tác thẩm định; chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách các năm 2019, 2020 cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch điện VIII.

Về đơn vị tư vấn, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép giao Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII và Báo cáo ĐMC Đề án Quy hoạch điện VIII.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên