Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hoàn thiện thể chế, phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước thời hội nhập
Thứ Sáu, ngày 16/11/2018

Ngày 15-11, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề “Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Hội thảo nhằm tìm ra giải pháp đầy lùi thách thức với các Tập đoàn kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa

Hội thảo tập trung đánh giá những kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian qua. Đồng thời làm rõ cơ hội, thách thức, những tồn tại, bất cập trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng 4.0 đang là xu thế phát triển lớn của thời đại, ảnh hưởng tới mọi quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân. Xu thế này đã tác động đến Việt Nam nói chung và các tập đoàn kinh tế nhà nước nói riêng.

Đứng trước thách thức trên, để tiếp tục phát triển, đòi hỏi các tập đoàn kinh tế phải biết nắm bắt, tận dụng cơ hội, khắc phục thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay. Để làm được điều này, một yếu tố rất quan trọng là phải xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước phù hợp yêu cầu trong điều kiện mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận vào 4 nhóm vấn đề chính, trong đó nêu những vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình xây dựng hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam dưới góc nhìn từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Đồng thời cũng thảo luận về những cơ hội, thách thức và những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện thể chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên