Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Du lịch và Thương mại - Vinacomin: Lợi nhuận sau thuế giảm
Thứ Năm, ngày 08/11/2018

Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 9/2018, lợi nhuận trước và sau thuế của đơn vị chỉ đạt hơn 1,8 tỷ đồng và hơn 1,4 tỷ đồng, giảm 50% so cùng kỳ 2017.

Doanh thu thuần trong khoảng thời gian trên đạt 333,3 tỷ đồng, giảm 21%. Trong khi lợi nhuận gộp đạt 41,5 tỷ đồng, giảm 17%. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm 10%, đạt 525 triệu đồng. Đặc biệt, giảm mạnh nhất là lợi thuần từ hoạt động kinh doanh, 73%, chỉ còn 980 triệu đồng so với hơn 3,6 tỷ đồng của cùng kỳ quý 3 năm trước.

Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng đến 39%, gần 7 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 5 tỷ đồng).

Nguyên nhân kết quả kinh doanh sụt giảm được Du lịch và Thương mại - Vinacomin lý giải do tốc độ giảm doanh thu nhanh hơn tốc độ giảm giá vốn (trong khi doanh thu giảm 86,4 tỷ đồng thì giá vốn giảm 78 tỷ đồng). Trong đó, yếu tố làm tăng chi phí giá vốn và tài chính chủ yếu do biến động tỷ giá.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm, Du lịch và Thương mại - Vinacomin đạt 5,3 tỷ đồng sau thuế, giảm 10%. 

Tại thời điểm ngày 30/9, doanh nghiệp có tổng tài sản là 617 tỷ đồng, giảm gần 29%.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả mà chủ yếu là nợ phải trả ngắn hạn chiếm đến 91% với giá trị 564 tỷ đồng.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên