Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Bộ KH&CN công bố tiêu chuẩn tro, xỉ nhiệt điện
Thứ Hai, ngày 05/11/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - TCVN 12249:2018.

Theo đó, triển khai quyết định 1696 năm 2014 của Thủ tướng về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và đề án đẩy mạnh xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

Nhằm mục tiêu chung đến năm 2020 phải xử lý, sử dụng tro, xỉ thạch cao bảo đảm đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón nhỏ hơn tổng lượng phát thải của 2 năm sản xuất.

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Khoa học và Công nghệ, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn TCVN 12249:2018 tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, việc tiêu chuẩn TCVN 12249:2018 tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp được ban hành sẽ xử lý căn bản, hiệu quả khối lượng phát thải tro xỉ từ các trung tâm nhiệt điện cần đặt ra để đảm bảo dung tích kho bãi chứa trong hoạt động vận hành nhà máy cần đặt ra hiện nay.

Theo đó, giải pháp sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp nền là khả thi, tiêu thụ được khối lượng lớn tro xỉ làm vật liệu thay thế các nguồn vật liệu thiên nhiên khác có ý nghĩa thực tiễn, kinh tế và làm giảm tác động môi trường.

Theo tính toán, mỗi năm các nhà máy nhiệt điện tiêu thụ 176 triệu tấn than và thải ra 35 triệu tấn tro xỉ. Trong số này chỉ có 10% được thu gom sử dụng, 90% còn lại vẫn thực hiện chứa hoặc chôn lấp.

Trước đây, trong quá trình thực hiện xử lý tro xỉ, nhiều công ty nhiệt điện đã gặp các khó khăn như chưa có quy định, tiêu chuẩn cụ thể của nhà nước về việc sử dụng tro, xỉ để san lấp mặt bằng, sử dụng trong xây dựng…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng tro, xỉ làm gạch không nung trong xây dựng còn nhiều hạn chế, nên các doanh nghiệp tiêu thụ tro xỉ còn sản xuất cầm chừng, đầu ra tiêu thụ không ổn định.

Với việc công bố tiêu chuẩn quốc gia về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp sẽ giúp giải quyết nạn rác thải tro xỉ hiện nay.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên