Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
11 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 10,1%
Thứ Sáu, ngày 30/11/2018

Theo Tổng cục Thống kê, IIP tháng 11/2018 ước tính tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước với ngành khai khoáng tăng 0,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,5%.

Ngành sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế có chỉ số IPP tăng tới 63% so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 11 tháng năm 2018, IIP ước tính tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,3% của cùng kỳ năm 2017.

Trong đó ngành chế biến, chế tạo có mức tăng lớn nhất khi tăng 12,2%, đóng góp 9,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2%, làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 63%; sản xuất kim loại tăng 23,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 22,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 16,3%...

Một số ngành có mức giảm: khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5% (khai thác dầu thô giảm 11,9%; khai thác khí đốt tự nhiên tăng 1,7%); khai khoáng khác (đá, cát, sỏi...) giảm 1,6%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 11 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: xăng, dầu tăng 51,8%; sắt, thép thô tăng 40,9%; ti vi tăng 23,9%; Alumin tăng 22,9%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 22,4%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 21,3%.

Một số sản phẩm giảm: điện thoại di động giảm 3,3%; dầu thô khai thác giảm 11,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng cao nhất với mức tăng 93,2% do có sự đóng góp của Tập đoàn Formosa. Tiếp theo, Thanh Hóa tăng 33,6% do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào sản xuất từ giữa năm 2018. Bà Rịa - Vũng Tàu có mức tăng thấp nhất cả nước với 2,1% do khai thác dầu thô giảm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 25,7%; Vĩnh Phúc tăng 14,9%; Thái Nguyên tăng 12,3%; Bình Dương tăng 9,5%; Hải Dương tăng 9,2%; Quảng Ninh tăng 9,1%; Đồng Nai tăng 8,9%; Bắc Ninh tăng 8,4%; Cần Thơ tăng 8,1%; TP.HCM tăng 8%; Hà Nội tăng 7,4%; Đà Nẵng tăng 7,2%; Quảng Nam tăng 6,9%.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên