Tin Nhân sự
Thứ Sáu, ngày 30/03/2018

Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký các quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Lâm, Giám đốc Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà điều hành Vinacomin, kể từ ngày 2/4/2018. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Xuân Lâm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Công ty than Hạ Long - TKV giữ chức Giám đốc Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin, kể từ ngày 2/4/2018. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đoàn Đắc Thọ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.