Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin: Chào giá gói thầu Sửa chữa nhà làm việc Cẩm Phả
Thứ Ba, ngày 30/06/2020

Bên mời thầu: Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin

Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Sửa chữa nhà làm việc Cẩm Phả

Tên dự án: Công trình sửa chữa nhà làm việc Trạm Cấp cứu mỏ Cẩm Phả

Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ ngày 01/7/2020

Địa chỉ: Phòng Kế Hoạch Đầu Tư - Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin, Km8 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian hết hạn nộp HSĐX: Trước 14 giờ ngày 08/7/2020.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ ngày 08/7/2020 tại phòng họp Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin Km8 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin trân trọng kính mời đại diện của các nhà thầu tham gia nộp HSĐX tới tham dự buổi mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên