Tổng công ty Khoáng sản - TKV mời chào giá cung cấp vật tư chất xúc tác VK38, VK48
Thứ Năm, ngày 11/01/2018

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói chào: Cung cấp vật tư Chất xúc tác VK38, VK48 phục vụ sửa chữa trung đại tu năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico, khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 15h00 ngày 11/01/2018 đến 08h30 ngày 17/01/2018 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 09h00 ngày 12/01/2018 đến 09h00 ngày 17/01/2018.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 10h00 ngày 17/01/2018 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác