Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty CP Đại lý hàng hải - Vinacomin
Thứ Hai, ngày 08/01/2018

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI - VINACOMIN

1.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

Công ty cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin

2.      Địa chỉ:

Số 55A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

3.      Điện thoại:

0203 3625912                       Fax: 0203 3812980

4.      Ngành nghề kinh doanh chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa...

5.      Vốn điều lệ thực góp:

25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)

6.      Số lượng cổ phần bán đấu giá:

217.755 cổ phần (Hai trăm mười bảy nghìn bảy trăm năm mươi lăm cổ phần)

7.      Mệnh giá:

100.000 đồng/cổ phần (Một trăm nghìn đồng/cổ phần)

8.      Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

9.      Giá khởi điểm:

100.000 đồng/cổ phần (Một trăm nghìn đồng/cổ phần)

10.  Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

11.  Tổ chức đấu giá:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

12.  Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành

13.  Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ ngày 04/01/2018 đến 15h30 ngày 26/01/2018 tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành

14.  Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Chậm nhất 16h00 ngày 31/01/2018 tại các đại lý đấu giá

15.  Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 08h30 ngày 02/02/2018

-  Địa điểm:

 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

 Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

16.  Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:

Từ ngày 03/02/2018 đến ngày 12/02/2018 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

17.  Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 06/02/2018 đến ngày 09/02/2018 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website:www.hnx.vn; www.shs.com.vn; www.vinacomin.vn; và các Website của các đại lý đấu giá

Hồ sơ đính kèm

Bài viết khác