Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá dịch vụ sửa chữa thiết bị làm mát D-06S1S009b và trục cánh khuấy bồn Kết tinh số 03 A-13YH1S001C trong nhà máy Alumin
Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV

- Tên gói dịch vụ: Sửa chữa thiết bị tháp làm mát D-06S1S009b và trục cánh khuấy bồn Kết tinh số 03 A-13YH1S001C trong nhà máy Alumin.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yều cầu:  Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (thông qua phòng Kế hoạch tiêu thụ) - Khu 4 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Điện thoại: 0263.3691682 -Fax: 0263.3691680 và sẽ được nhận một bộ hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh (miễn phí).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (thông qua phòng Kế hoạch tiêu thụ) - Khu 4 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào giá từ  08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10  năm 2018 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: Hồ sơ đề xuất chào giá phải được gửi đến Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV trước 14 giờ 00 phút (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 10 năm 2018. Hồ sơ đề xuất chào giá sẽ được mở công khai tại địa chỉ nêu trên vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Hà Nội), ngày 19 tháng 10 năm 2018.

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các đơn vị chào giá nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở Hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác