18:37 ICTThứ Năm, 24/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin: Chào giá gói thầu sửa chữa TĐT xe HD 785-7 số 458
Thứ Ba, ngày 04/08/2020

Tên bên mời chào hàng: Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin

Tên gói thầu: Gói thầu số 16 "Sửa chữa TĐT xe HD 785-7 số 458"

Mời Quý Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh sửa chữa TĐT xe HD 785-7 số 458 (Hồ sơ  yêu cầu chào hàng cạnh tranh kèm theo).

+Thời gian phát hành HSYC: Từ 13 giờ 00 phút ngày 06 tháng 8 năm 2020, đến trước thời điểm 13 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2020.

+Địa điểm phát hành HSYC: Tại phòng Kỹ thuật vận tải - Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Số điện thoại cán bộ phát HSYC: 0903.486.393.

+Thời gian nộp HSĐX: Trước thời điểm: 13 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2020

+Thời gian mở HSĐX: Hồi 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại văn phòng Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin kính mời.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên