13:25 ICTThứ Ba, 11/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh: Thông báo hủy gói thầu thuê vận tải, vận chuyển Vật liệu nổ Công nghiệp và tiền chất thuốc nổ năm 2020
Thứ Sáu, ngày 31/07/2020

  1. Tên gói thầu: Thuê vận tải, vận chuyển Vật liệu nổ Công nghiệp và tiền chất thuốc nổ năm 2020.
  2. Tên dự án: Thuê ngoài vận tải, vận chuyển VLNCN và tiền chất thuốc nổ năm 2020.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ 03 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2020 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính).
  6. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2020.
  7. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 10 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Nay Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh thông báo hủy thầu với nội dung như sau:

+ Lý do hủy thầu: Không có nhà thầu nào mua và nộp HSDT tính đến thời điểm đóng thầu.

Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên