• Con thợ mỏ học giỏi
    Thứ Sáu, ngày 03/07/2015
    Nhằm kịp thời động viên và ghi nhận kết quả học tập, rèn luyện không ngừng của các cháu học sinh con CBCNVCLĐ toàn Tập đoàn, như thường kỳ hằng năm, Tập đoàn Vinacomin đã tổ chức Hội nghị gặp mặt tuyên dương các cháu đoạt giải học sinh giỏi...