Than Khe Chàm sôi nổi phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Thứ Hai, ngày 12/03/2018

Từ đầu năm đến nay, toàn bộ các công trường, phân xưởng thuộc Công ty than Khe Chàm đã có hàng chục đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng.

Sản xuất than tại Công ty than Khe Chàm (ảnh CTV)

Trong số sáng kiến về các lĩnh vực cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, an toàn bảo hộ lao động, tiêu biểu nhất là sáng kiến thay đổi phương án khấu lò than ngửa vỉa tại lò chợ khu vực Khe Chàm III nhằm giảm lượng nước thoát ra từ các vỉa than đột biến để ổn định sản xuất, duy trì sản lượng khai thác. Đối với những sáng kiến này, Công ty đã cử cán bộ kỹ thuật thường trực, thường xuyên thẩm định để áp dụng ngay trong sản xuất. Định kỳ 6 tháng, Hội đồng xét duyệt Công ty tổ chức xét công nhận và khen thưởng kịp thời cho các tác giả. Do được động viên kịp thời nên hầu như công nhân cán bộ công trường nào cũng có sáng kiến được áp dụng trong sản xuất.

Ngoài các sáng kiến cải tiến kỹ thuật thường xuyên tại các công trường, phân xưởng đã trở thành phong trào, những năm gần đây, Công ty than Khe Chàm liên tục có nhiều đề tài lớn về ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Điển hình như, hai đề tài đưa vào sử dụng công nghệ chống lò chợ “giàn tự hành siêu nhẹ ZZ 1.800/16/24” và đề tài áp dụng “công nghệ khoan tháo khí mêtan” đều đã đạt giải Ba cấp Nhà nước, giải Nhì Hội thi sáng tạo tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV. Hiện tại, Công ty đang áp dụng cả 2 đề tài này và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất và công tác an toàn lao động…