Than Cao Sơn: Nhiều giải pháp sáng tạo
Thứ Năm, ngày 11/01/2018

Trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, Than Cao Sơn đã có những sự sáng tạo trong việc xây dựng phương án khai thác hợp lý, đảm bảo hiệu quả.

Cụ thể, Công ty đã thi công một số tuyến đường nhằm rút ngắn cung độ vận chuyển, đồng thời kiểm soát các chỉ tiêu công nghệ, nâng cao phẩm chất than, sản xuất hoàn thành khối lượng than sạch từ đất đá lẫn than; nâng chất lượng các tuyến đường bằng việc tăng cường sử dụng xe gạt để duy tu, bảo dưỡng đường, từ đó tăng năng suất, giảm chi phí. Công tác pha trộn than đảm bảo đúng số lượng, chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều chủng loại than để tiêu thụ.

Đối với công tác điều hành sản xuất, Công ty thường xuyên quan tâm đến việc phối hợp giữa kỹ thuật - điều hành phải gắn với hiệu quả sản xuất. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị vận tải giao ca thiết bị tại khai trường nhằm nâng cao số giờ hoạt động, tăng số chuyến, giảm nhiên liệu huy động phí; công nhân vào máy nhanh, làm việc hiệu quả.

Các tháng đầu năm 2018, Than Cao Sơn sẽ tập trung tối đa cho việc lấy than dưới lòng moong, tranh thủ mùa khô đẩy nhanh khai thác các khu vực xảy ra tụt lở mạnh. Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng khoan nổ mìn, chất lượng cung đường vận chuyển; chỉ đạo thi công mới, gia cố các tuyến mương thoát nước vành đai của Công ty trước mùa mưa bão năm nay. Bố trí các thiết bị khai thác trên tầng ở các vị trí khai thác trọng điểm, cân đối và điều hòa sản lượng khai thác, chế biến than phù hợp với yêu cầu tiêu thụ than, phấn đấu sản lượng quý I hoàn thành 26% KHN, 6 tháng đầu năm đạt trên 52% KHN.