• Thông điệp từ trái tim...
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
  Làm thế nào để TKV ngày một phát triển? Làm gì để TKV vững vàng với vai trò đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia?... Những câu hỏi đó cũng là khát vọng phát triển của những người đứng đầu Tập đoàn. Tháng Công nhân, Ban lãnh đạo Tập...
 • Thợ lò “nghìn đô”
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
 • Hà Tu, khắc ghi vào nơi ngực trái
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
 • TKV hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
  Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”; “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc”, Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)...
 • Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
  Với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã phát động và triển khai “Tháng Công nhân năm 2019” gắn với "Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019” bằng các nội dung hoạt động cụ thể,...
 • Ấm tình người thợ khoan nơi rừng thẳm
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
 • Chung tay
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
  Để nắm bắt tình hình sản xuất và việc làm, đời sống của người lao động tại các đơn vị gặp khó khăn, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cùng các Ban chuyên đề Công đoàn TKV đã làm việc tại Công ty CP than Mông Dương và...
 • Nhập khẩu than và sự vào cuộc của TKV
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
 • Thêm nhiều ưu đãi cho thợ lò
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
  Để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, Tập đoàn tiếp tục có nhiều giải pháp đồng bộ như áp dụng công nghệ hiện đại, cải thiện điều kiện làm việc… Trong đó, công...
 • Chuyện những người “đánh thức vàng đen”
  Thứ Tư, ngày 12/06/2019
  Với nhiệm vụ thăm dò địa chất xác định nguồn tài nguyên khoáng sản, những người thợ địa chất mỏ đã và đang lao động miệt mài, vượt qua những khó khăn vất vả, với trách nhiệm là những người tiên phong mở lối, đánh thức nguồn tài nguyên trong...