03:44 ICTThứ Tư, 26/02/2020
Hiệu quả từ một Nghị quyết của Đảng
Thứ Tư, ngày 11/09/2019

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 428-NQ/ĐU ngày 15/1/2014 của BCH Đảng bộ Công ty CP than Hà Lầm về tăng cường áp dụng công nghệ mới và cơ giới hóa (CGH) trong sản xuất hầm lò, đến nay, Công ty CP than Hà Lầm là đơn vị dẫn đầu TKV về thực hiện CGH, sản lượng than sản xuất bằng CGH đạt hơn 1,65 triệu tấn, chiếm trên 69% sản lượng than hầm lò của Công ty.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt

Công ty CP than Hà Lầm là đơn vị sản xuất than hầm lò và lộ thiên lớn của TKV, trong đó sản xuất than hầm lò là chủ yếu. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng KHCN và CGH sản xuất than hầm lò của TKV nhằm mục tiêu nâng cao năng lực và hiệu quả SXKD, phát triển bền vững, Công ty CP than Hà Lầm là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng KHCN mới và CGH sản xuất than hầm lò mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Vũ Đình Rạo, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: “Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng KHCN và CGH trong sản xuất than hầm lò và trước yêu cầu thực tế của sản xuất khi Công ty thực hiện đầu tư Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm và nâng công suất mỏ khu vực hầm lò từ 1,6 triệu tấn năm 2012 lên 2,4 triệu tấn từ năm 2016, Đảng bộ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 428-NQ/ĐU ngày 15/01/2014 về tăng cường áp dụng công nghệ mới và cơ giới hóa (CGH) trong sản xuất hầm lò và triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, tạo được sự đồng thuận và vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ. Nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm 3 vấn đề: Áp dụng công nghệ mới và CGH trong khai thác; Áp dụng công nghệ mới và CGH trong đào lò; Áp dụng công nghệ mới và CGH vận tải than, vận chuyển người và vật liệu. Như vậy, Nghị quyết đã bao trùm tất cả các lĩnh vực trong sản xuất cần áp dụng công nghệ mới và CGH, hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành “Mỏ xanh - mỏ sạch - mỏ hiện đại - mỏ ít người”.

Đảng ủy Công ty khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện NQ 428

Để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng ủy Công ty đã tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 428-NQ/ĐU (sau đây gọi tắt là NQ 428) đến các chi bộ, đơn vị phòng ban và các tổ chức đoàn thể quần chúng, đến toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên, người lao động để nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong việc thực hiện. Đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện CGH, ban hành các phương án để thực hiện các công việc cụ thể trong từng giai đoạn.

Từ năm 2014 đến nay, Công ty đã triển khai Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm và các dự án đầu tư trang thiết bị bổ sung và duy trì ổn định sản xuất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các hạng mục công trình trọng điểm như: Hệ thống thiết bị CGH đồng bộ lò chợ Vỉa 11 công suất 600.000 tấn/năm; Trạm biến áp 110/6kV; Hệ thống thiết bị hầm bơm mức -300; Trạm xử lý nước thải hầm lò; Hệ thống thiết bị vận tải trong lò; Hệ thống thiết bị CGH đồng bộ lò chợ Vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/năm… Tính đến hết năm 2017, Công ty đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục quan trọng này, đưa dự án vào hoạt động đạt công suất thiết kế 2,4 triệu tấn/năm.

Cùng với đó, để có nguồn nhân lực phục vụ cho việc áp dụng công nghệ mới và CGH, trong 5 năm qua, Công ty đã cử 62 cán bộ, công nhân đi học tập ở Nga, Nhật Bản, Trung Quốc cũng như thuê chuyên gia sang đào tạo, hướng dẫn việc quản lý kỹ thuật, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị CGH…, Do vậy, mặc dù khó khăn ban đầu do công nghệ mới, khối lượng thiết bị lớn, chuyển diện lò chợ phức tạp, song cán bộ, công nhân đã nhanh chóng tiếp cận và đến nay đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ khai thác, thu hồi, lắp đặt, chuyển diện các lò chợ CGH…

Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực

Thực hiện NQ 428, trong công tác đào lò, Công ty đã đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới và CGH từng khâu quan trọng trong đào lò (khoan, xúc), sử dụng các thiết bị như máy khoan Tamrock, xe khoan 2 cần, thiết bị khoan xúc, máy xúc lật hông ZCY-60, máy xúc lật hông VMC-E500, máy đào lò Combai AM 50Z… Qua đó, đã giúp tăng năng suất đào lò, đẩy nhanh tiến độ thi công chuẩn bị diện sản xuất cho lò chợ CGH. Từ năm 2014 đến nay, tổng số mét đào lò đá sử dụng thiết bị cơ giới chiếm từ 55-60% tổng số mét lò thi công trong đá. Công tác thi công đào lò chống neo cũng được Công ty đẩy mạnh nhằm tăng tiến độ đào lò, giảm chi phí, số mét lò neo tăng cao, năm 2014 là 363m, đến năm 2018 là 1.000m.

Hiệu quả từ một Nghị quyết của Đảng

Sản xuất tại lò chợ CGH đồng bộ công suất 600.000 tấn/năm

Đối với công tác CGH trong vận tải, sau khi NQ 428 ban hành, hệ thống thiết bị vận tải được quy hoạch hợp lý và đồng bộ hơn. Năm 2017, đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống vận tải mức -300, bao gồm hệ thống băng tải B1.200 lò vận tải -290 với năng suất băng tải lớn nhất 1.950 tấn/giờ và hệ thống bunke cấp liệu mức -290 phục vụ vận tải than cho toàn mỏ. Ngoài ra, giai đoạn 2016-2018, đã đầu tư thêm 7 đầu tàu diesel, 4 tàu monoray mini phục vụ tốt hơn cho công tác vận chuyển người và vật liệu…

Ngoài các khâu chính trong dây chuyền sản xuất, các lĩnh vực khác cũng được Công ty quan tâm áp dụng tiến bộ KHKT như hệ thống cung cấp điện; hệ thống giám sát người ra, vào mỏ; hệ thống thông tin liên lạc trong lò; hệ thống điều khiển tập trung hầm bơm, băng tải, xưởng sàng; hệ thống camera giám sát mặt bằng và trong lò…

Tại Công trường CGH KT1, sản xuất ở mức -230 ÷ -185, anh Hoàng Văn Công, Phó Quản đốc cho biết: “Công trường CGH KT1 sản xuất tại lò chợ CGH đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm. Hiện nay, sản lượng trung bình lò chợ đạt 3.500-4.000 tấn/ngày, cao nhất đạt 6.000 tấn/ngày. Năm 2019, mặc dù khó khăn do gặp nhiều phay đá cùng với áp lực lò lớn, Công trường đã bố trí sản xuất hợp lý, bám sát hộ chiếu kỹ thuật, quy trình, biện pháp an toàn, khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn trong sản xuất”.

Anh Phạm An Toàn, thợ cơ điện lò bậc 5/7 thì phấn khởi chia sẻ: “Lò chợ CGH đồng bộ cho năng suất cao hơn nhiều lần so với công nghệ cũ và an toàn, không gian làm việc rộng rãi, do vậy đã cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân của Công trường CGH KT1 đạt trên 21 triệu đồng/người-tháng, thợ lò đạt gần 30 triệu đồng/người-tháng…”.

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện NQ 428 của Đảng bộ Công ty, đến nay về cơ bản việc áp dụng công nghệ mới và CGH trong khai thác than hầm lò đã được thực hiện. Đặc biệt, 02 lò chợ CGH công suất 600.000 tấn/năm và 1,2 triệu tấn/năm hoạt động ổn định, sản lượng than khai thác áp dụng công nghệ CGH đồng bộ tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2015, sản lượng than khai thác bằng lò chợ CGH mới đạt hơn 301.000 tấn (chiếm 18% tổng sản lượng than hầm lò), thì năm 2017 và năm 2018 đã đạt trên 1,650 triệu tấn/năm, chiếm 69% tổng sản lượng than hầm lò; năm 2019, phấn đấu thực hiện đạt công suất thiết kế 1,8 triệu tấn/năm như trong NQ 428 đã đề ra.

Theo đồng chí Trần Mạnh Cường- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, thực hiện NQ 428 đã tạo đột phá và đạt được kết quả quan trọng trong sản xuất, khẳng định trình độ, bản lĩnh của cán bộ, CNLĐ trong toàn Công ty. Giai đoạn 2020-2025, Công ty sẽ tiếp tục xây dựng nghị quyết về nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới trong các lĩnh vực khai thác than hầm lò, tự động hóa và tin học hóa; xây dựng và triển khai một số lĩnh vực chuyên sâu ứng dụng công nghệ CGH trong khai thác, đào lò, thông gió, kiểm soát khí mỏ, kiểm soát nước, về tự động hóa các hệ thống vận tải… Đồng thời, bố trí các diện sản xuất hợp lý để sử dụng các thiết bị vận tải tập trung, đồng bộ; tiếp tục nâng cao năng lực vận chuyển tàu điện và song loan mức -300m để đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật liệu và đi lại cho công nhân, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có trình độ, làm chủ KHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty CP than Hà Lầm.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 46,200 47,200
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 45,950 47,330

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 66.40 -0.55%
Đồng USD/lb 2.5792 -0.10%
Chì USD/tấn 1,874.50 0.20%
Aluminum USD/tấn 1,699.00 -0.85%
Thiếc USD/tấn 16,550.00 -0.48%
Kẽm USD/tấn 2,046.00 -3.26%
Nickel USD/tấn 12,342.50 -0.82%

Các đơn vị thành viên