Chuyện của MICCO Thái Bình…
Thứ Hai, ngày 09/04/2018

Nhà máy sản xuất amon nitrat thuộc Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Thái Bình (MICCO Thái Bình) đến nay đã có gần 3 năm chính thức vận hành thương mại. Câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập ở đây chính là những giải pháp của họ để nhanh chóng làm chủ công nghệ cũng như những kinh nghiệm để vận hành Nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý vận hành

Đây là một trong những giải pháp quan trọng đầu tiên, có tính chất quyết định để Nhà máy sản xuất amon nitrat có thể vận hành an toàn và ổn định. Chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này, lãnh đạo Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Thái Bình cho biết, đơn vị đã xây dựng những quy định chặt chẽ, yêu cầu CBCNV phải tuân thủ quy trình vận hành an toàn và giấy phép làm việc; nghiêm cấm việc cắt bỏ hoặc không thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình công nghệ đã ban hành. Cùng với đó, Công ty định kỳ tổng hợp số liệu vận hành, phân tích so sánh với thông số kỹ thuật đã ban hành và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng do điều kiện vận hành thực tế so với thiết kế, từ đó xây dựng bộ thông số vận hành chuẩn cho Nhà máy.

Mặt khác, quan điểm xuyên suốt của Công ty là phải đặc biệt chú trọng đến việc nhận diện các sự cố khi đang vận hành, nhờ vậy mới có thể đề xuất các biện pháp khắc phục một cách kịp thời. Kiên quyết tìm hiểu, điều tra các sự cố trong quá trình vận hành để tìm ra nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục (phải xây dựng bằng văn bản). Trên cơ sở này sẽ xây dựng hệ thống tài liệu, phục vụ cho công tác vận hành và đào tạo bổ sung.

Hướng dẫn CBCNV liên tục theo hình thức tự đào tạo

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý vận hành, việc tập trung trọng tâm cho công tác đào tạo, hướng dẫn CBCNV liên tục với hình thức tự đào tạo theo lãnh đạo Công ty cũng rất quan trọng, mang tính chất quyết định trong việc làm chủ công nghệ và vận hành Nhà máy một cách hiệu quả. Bởi để đảm bảo vận hành Nhà máy ổn định thì từ bộ phận công nghệ đến công nhân vận hành cần phải hiểu rõ các quy trình vận hành, thuộc các thiết bị trong khu vực quản lý, do vậy phải thường xuyên đào tạo lại và đào tạo bổ sung cũng như tìm nguồn nhân lực để bổ sung.

Trên thực tế, khi vận hành Nhà máy ổn định sẽ xuất hiện tâm lý chủ quan, vì vậy các vấn đề đã được học sẽ trở thành quên lãng nếu không được đào tạo liên tục, thường xuyên. Ngoài việc học lý thuyết thì khả năng xử lý tình huống phải chiếm tỷ trọng lớn. Từ lý thuyết đến thực hành là một bước chuyển khá lớn nên việc đánh giá kỹ năng và phản xạ của học viên là rất cần thiết và quan trọng, vì vậy, Công ty đã thực hiện phân loại đối tượng để đào tạo lại, xây dựng mục tiêu với từng đối tượng để chuẩn bị tài liệu cho phù hợp và cho người học được lựa chọn người hướng dẫn từ đó tăng khả năng truyền đạt kiến thức. Song hành với đó, đơn vị cũng hệ thống lại toàn bộ tài liệu, cập nhật kiến thức mới cho từng vị trí; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng của người học và người hướng dẫn, có chế độ khuyến khích đối với người hướng dẫn để nâng cao hiệu quả. Thêm đó, Công ty còn có chế tài cụ thể cho người học, giao chủ đề để người học tự nghiên cứu, tìm hiểu sau đó có bài thu hoạch để đánh giá, tiến hành trả lương theo vị trí.

Như vậy, trải qua gần 3 năm chính thức vận hành thương mại, giờ đây CBCNV Nhà máy sản xuất amon nitrat đã dần tích luỹ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kiến thức và nhanh chóng nắm bắt làm chủ được công nghệ, công tác sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy để có thể vận hành Nhà máy ổn định, an toàn và hiệu quả.