Cán đích
Thứ Tư, ngày 10/01/2018

Kết thúc năm, Công ty Nhiệt điện Đông Triều cán đích sản lượng điện sản xuất xấp xỉ 3 tỷ kWh, sản lượng điện thương phẩm trên 2,6 tỷ kWh, lợi nhuận trên 161 tỷ đồng. Hiện, 2 tổ máy của Công ty được giới chuyên môn đánh giá là vận hành ổn định và hiệu quả nhất trong chuỗi hệ thống các nhà máy nhiệt điện của TKV.

Tối đa hóa hiệu quả sử dụng lao động và thiết bị

Để đạt được những kết quả trên là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, người lao động Công ty. Những tháng cuối năm, mặc dù đã vào mùa khô song lượng nước tích của các hồ thủy điện vẫn lớn nên EVN ưu tiên huy động điện từ các nhà máy thủy điện.

Trước tình hình đó, Công ty đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất lao động, giảm chi phí đầu vào, giảm lượng điện hao hụt, khấu hao máy móc… nhằm tiếp tục ổn định sản xuất.

Để hệ thống thiết bị máy móc đảm bảo trong trạng thái vận hành tốt nhất, sẵn sàng khi được huy động, giảm sự cố dẫn đến tăng đầu tư chi phí sửa chữa cũng như khấu hao thiết bị, thời gian qua, tranh thủ thời gian phát giảm tải, Công ty tập trung công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, cân đối sản lượng điện để duy trì đủ thời gian vận hành theo thiết kế của thiết bị. Chính bởi vậy, hệ thống thiết bị của Công ty được đánh giá luôn ở trong trạng thái vận hành tốt nhất, sẵn sàng phát căng tải khi được huy động.

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty - cho biết: Song song việc đảm bảo thiết bị máy móc luôn trong trạng thái vận hành tốt nhất, Công ty rất chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động có chuyên môn tốt, thường xuyên nâng cao tay nghề để vận hành thiết bị đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, hiệu suất an toàn. Bên cạnh đó, nhờ được kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành đúng quy trình nên hệ thống thiết bị của Công ty ít xảy ra sự cố.

Trong sản xuất nhiệt điện, nguyên liệu đầu vào thường chiếm phần chi phí đầu tư rất lớn, do đó, Công ty đặc biệt chú trọng tới việc tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu đã đưa vào sản xuất.  Để tiết kiệm lượng điện tự dùng, Công ty yêu cầu người lao động tắt các thiết bị ánh sáng không cần thiết, giảm ánh sáng ban ngày và dừng các thiết bị liên quan khi tổ máy chính đã dừng hoạt động sản xuất, sản lượng điện tự dùng tại Công ty ở mức 9%-10%/năm.

Với những giải pháp trên nên trong bối cảnh khó khăn, Công ty Nhiệt điện Đông Triều vẫn ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị doanh nghiệp. Công ty đảm bảo bố trí việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định cho người lao động; thu nhập bình quân trên đầu người đạt khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện, tuân thủ nghiêm túc bảo vệ môi trường trong sản xuất

Với phương châm “Phát triển sản xuất, kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường”, những năm qua, Công ty Nhiệt điện Đông Triều đã chú trọng đầu tư cải thiện môi trường, đặc biệt là cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Công ty đã triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động - môi trường giữa lãnh đạo với các phân xưởng, tổ sản xuất để gắn trách nhiệm cũng như nâng cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ công nhân viên. Các văn bản như quy trình kỹ thuật an toàn, quy trình xử lý sự cố thiết bị... được Công ty ban hành, hướng dẫn cụ thể.

Các quy định của Tổng Công ty và của riêng Công ty về công tác an toàn vệ sinh lao động - vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc và có tổ chức kiểm tra, chấm điểm định kỳ 1 lần/tháng, đảm bảo công tâm và chính xác để bình xét thi đua giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, Lãnh đạo cũng như các tổ chức đoàn thể của Công ty còn thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề.

Ngoài ra, theo định kỳ, Công ty mời các cơ quan chức năng đến đo các chỉ số về quan trắc môi trường, sau đó kết quả quan trắc được lập thành báo cáo và gửi cơ quan chức năng quản lý.

Trong thời gian tới, để xây dựng Công ty phát triển toàn diện và bền vững, tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã xác định rõ hướng đi và xây dựng chiến lược phát triển. Trong đó chú trọng phát huy tối đa nội lực, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, nắm bắt nhanh nhạy những diễn biến của nền kinh tế đất nước, của thời tiết, thị trường và sự biến động của ngành để có kế hoạch cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất; làm tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện và thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Được EVN đánh giá là “Nhà máy điện mới tốt nhất”, thời gian tới, ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, Công ty Nhiệt điện Đông Triều lên kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa lớn một cách hiệu quả và đúng theo kế hoạch; tiết giảm các chi phí sản xuất để hạ giá thành sản xuất điện thấp nhất; chú trọng công tác môi trường; củng cố công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn Công ty. Bên cạnh đó, Công ty có chiến lược chào giá hiệu quả để đảm bảo các nhà máy được khai thác công suất tối đa, vận hành hiệu quả hệ thống nâng công suất của các nhà máy, góp phần đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện đề ra.