LDA: Hoàn thổ hơn 58,71ha đất khai thác quặng
Thứ Hai, ngày 12/03/2018

Là đơn vị tiên phong trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh bauxite và alumin của cả nước, đến nay, Dự án Tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng đã vững vàng chứng minh tính khả khi của mình. Đặc biệt tại Dự án, công tác môi trường đã được kiểm soát chặt chẽ.

Đối với công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đến nay, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (LDA) đã hoàn thổ được hơn 58,71ha đất đã khai thác quặng và bàn giao cho đơn vị thực hiện trồng cây. Hiện đã trồng được 56,55ha cây keo xen cây thông với mật độ 1.660 cây/ha.

Ngay khi bắt đầu khai thác bauxite phục vụ cho hoạt động của Nhà máy sản xuất alumin, công tác hoàn nguyên đất, hoàn nguyên môi trường đã được TKV tính đến.

Trước đây, đã có Dự án nghiên cứu trồng một số loại cây trên đất bauxite sau khi khai thác như chè, cà phê, điều, ca cao, cao su, keo. Qua quá trình trồng thử nghiệm, cây chè, cà phê và cây keo khá phù hợp, các loại cây khác không phát triển hoặc phát triển ở mức trung bình. Do đó, cây keo vẫn là cây trồng được lựa chọn hàng đầu cho đến nay.