Hội nghị Người lao động Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin năm 2018
Thứ Sáu, ngày 12/01/2018

Ngày 10/1/2018, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tú Ba, Viện trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai, dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động, đào tạo, công tác tài chính, kế toán,... của Viện. Trong báo cáo, đồng chí Nguyễn Tú Ba nhấn mạnh, năm 2017, bên cạnh không ít những khó khăn, thách thức phải đối mặt, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tập đoàn, các đơn vị đối tác cùng sự đoàn kết nỗ lực cố gắng của ban Lãnh đạo, tập thể CBCNV, Viện đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn thông qua. Cụ thể: doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch điều chỉnh; lợi nhuận đạt 2,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Những số liệu về kết quả đạt được cho thấy, Viện tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển, đặc biệt là công tác nghiên cứu, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ chiếm tỷ trọng cao. Bên cạnh đó, các hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác đều sôi nổi, chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Viện. Đời sống, thu nhập của CBVC Viện ổn định, các chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng của người lao động được đảm bảo. 

Với mục tiêu hành động “Chất lượng - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”, trong năm 2018, Viện đề ra mục tiêu doanh thu đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận 2,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 10,6 triệu đồng/người/tháng, tiếp tục tăng cường nguồn lực, chăm lo ổn định đời sống cho cán bộ viên chức. Để thực hiện thành công nhiệm vụ trên, Viện đã đề ra 11 nhiệm vụ và 6 giải pháp thực hiện cụ thể.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV - LĐ Viện đã đạt được trong năm qua. Cùng với đó, Phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý, năm 2018 và thời gian tới, Viện cần thực hiện tốt vai trò tư vấn và nghiên cứu khoa học, quan tâm đẩy mạnh vấn đề tái cấu trúc, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu, tăng cường tiến độ và chất lượng công trình, tăng cường mối quan hệ với các đơn vị sản xuất, ổn định tư tưởng từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức…