ĐTN Than Vàng Danh ra quân dọn vệ sinh môi trường
Thứ Năm, ngày 04/01/2018

Vừa qua, ĐTN Công ty CP than Vàng Danh tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và phát quang cỏ dại bờ taluy dọc đường sắt khu vực Giếng Vàng Danh.

Thực hiện khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, ĐTN Công ty đã huy động 30 ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và phát quang cỏ dại bờ taluy dọc đường sắt khu vực Giếng Vàng Danh với tổng diện tích 4480 m2.

Đợt ra quân đã tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan nơi làm việc, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp mặt bằng sân công nghiệp, sân ga song loan chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, của tổ chức đoàn; nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, của CBCNVC - LĐ các đơn vị trong công tác vệ sinh môi trường; xây dựng nề nếp, tác phong công nghiệp, ý thức tự giác của đoàn viên thanh niên nói riêng và của CBCNV- LĐ nói chung trong việc chấp hành nội quy, quy định về VSCN.