Năm 2018, tuổi trẻ Than Cao Sơn tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hóa
Thứ Bảy, ngày 06/01/2018

Ngày 4/1/2018, tại Hội trường Công ty than Cao Sơn, Đoàn TNCS HCM Công than Cao Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, công tác AT - VSLĐ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, tinh thần “Xung kích - tình nguyện - sáng tạo” của tuổi trẻ nâng cao chất lượng và hiệu quả của các mô hình thanh niên, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty. Trong năm 2017, công tác Đoàn và phong trào TN có nhiều thuận lợi, điểm nhấn là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Công ty lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tác động tích cực đến đời sống tinh thần của ĐVTN. Các Chi đoàn đã triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2017, phát huy được vai trò tình nguyện của tuổi trẻ Than Cao Sơn, tính xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được thực hiện đảm bảo nguyên tắc điều lệ Đoàn quy định. Công tác chăm sóc, giáo dục TNNĐ được phối hợp tổ chức tốt, hoạt động phong trào của Đoàn thu hút được ĐVTN quan tâm, tham gia và được lãnh đạo Công ty ghi nhận.

Bước sang năm 2018, theo mục tiêu xuyên suốt của Công ty là “An toàn - Đổi mới -- Hiệu quả”,  xây dựng Công ty cổ phần than Cao Sơn ổn định, phát triển bền vững. Theo đó, bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, cơ quan chuyên môn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty quyết tâm điều chỉnh, nghiên cứu đổi mới hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả trong SXKD và trong công tác giáo dục, chăm lo bồi dưỡng ĐVTN và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Than Quảng Ninh lần thứ V, Đại hội Đoàn thanh niên Công ty lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra. Với chủ đề “Tích cực tham gia lao động sản xuất, đẩy lùi tệ nạn xã hội trong ĐVTN”, Đoàn thanh niên Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động công tác Đoàn năm 2018 như sau: 100% Cán bộ Đoàn được quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 100% các Chi đoàn xây dựng chương trình, triển khai thực hiện tuyền truyền có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty, Đoàn thanh niên Công ty.

Để thực hiện tốt mục trên, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần than Cao Sơn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhằm từng bước nâng cao chất lượng Đoàn viên và tổ chức Đoàn. Từ đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia phong trào SXKD, phấn đấu cùng với tập thể CNVC trong toàn Công ty làm chủ thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu của SXKD trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hóa.