ĐTN Than Quang Hanh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh
Thứ Năm, ngày 08/02/2018

Năm 2017 là một năm đầy ý nghĩa và thành công của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi công ty than Quang Hanh với nhiều dấu ấn đậm nét về nhiều mặt, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của Công ty. Tiếp nối những thành công đó, năm 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty than Quang Hanh đã và đang bước tiếp những bước đi vững chắc, thiết thực trong tất cả các mặt hoạt động, phong trào. Với chủ đề năm 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo” sẽ khởi động cho một năm mới bằng tinh thần sáng tạo, thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào TTN Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh.

Với trên 1.300 đoàn viên làm nòng cốt  ĐTN Công ty đang tiếp tục phát huy truyền thống "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu", ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, tích cực tham gia các phong trào do các cấp phát động. Phong trào TN thi đua lao động sản xuất - thực hiện công tác an toàn được ĐTN Công ty duy trì hiệu quả. Việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong lao động sản xuất đã được các chi đoàn triển khai. Ngay từ đầu năm, ĐTN Công ty đã triển khai đến các chi đoàn việc ký cam kết thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ về việc thực hiện an toàn giao thông, ký cam kết thực hiện công tác an toàn trong sản xuất và được 100% ĐVTN tham gia. Các chi đoàn cũng tích cực duy trì tổ chức hoạt động của đội TNXK phòng chống mưa bão theo chỉ đạo của BCH ĐTN Công ty. Số lượng thành viên đội TNXK năm 2017 được kiện toàn là 476 người/34 chi đoàn, hoạt động của đội được phát huy hiệu quả đảm bảo luôn sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

ĐTN Công ty đã ký Nghị quyết liên tịch với Giám đốc Công ty "về việc thành lập Đội thanh niên kiểm tra" với lực lượng đoàn viên tham gia thuộc các phòng ban chức năng. Tổ chức kiểm tra đột xuất vào ca 2, ca 3 đối với các công trường, phân xưởng về việc thực hiện công tác AT-VSLĐ. Qua đó thể hiện rõ nét vai trò, nhiệm vụ và tinh thần xung kích của thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ động đề xuất đảm nhận nhiều công trình thi đua với chuyên môn như công trình: xúc dọn tận thu than rơi vãi tại gầm sàng, băng tải, máy nghiền, rãnh nước xung quang kho sàng tuyển. Khối lượng thực hiện 200 tấn than. Tham gia  “Xử lý than vón cục, làm sạch than cám 5A tại khu vực kho MB+30 phục vụ công tác tiêu thụ”. Đảm nhận công trình “Đào cúp và khoan bắn phá hỏa ban đầu lò chợ mức -160 -:- -120 TT V15.10.0 ”; công trình “Nạo vét 60m3 bùn đất tại hầm bơm -175KN Phân xưởng VTL2”; công trình “Vận chuyển 3 băng tải khung B650 DVTT mức -170 LCTT vỉa 14.4 Phân xưởng khai thác 3”. Đào thượng tránh đá dọc vỉa -85 lên dọc vỉa -74 vỉa 17.2 LCTT và lắp đặt giá thủy lực di động XDY...

Trong năm 2017, ĐTN Công ty than Quang Hanh đã được Đoàn Than Quảng Ninh đánh giá đạt tiêu chuẩn Đoàn cơ sở vững mạnh. Đối với các chi đoàn trực thuộc gồm 18 đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, 7 đơn vị vững mạnh xuất sắc, 9 đơn vị vững mạnh.

Bước sang năm 2018, thực hiện chủ đề  “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tích cực tham gia lao động sản xuất, đẩy lùi tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên”, ĐTN Công ty than Quang Hanh - TKV  quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, vận động đoàn viên thanh niên xây dựng quỹ từ thiện, quỹ “1.000đ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Than Quảng Ninh”; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh niên công nhân, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tự hào vững bước dưới là cờ Đảng quang vinh.