Đoàn Than Quảng Ninh: Giao ban, phản ảnh quý IV năm 2017
Thứ Sáu, ngày 08/12/2017

Vừa qua, Đoàn Than Quảng Ninh đã tổ chức giao ban 03 cụm đoàn than vùng Uông Bí - Mạo Khê - Hà Nội, Cụm đoàn Hạ Long, Cụm đoàn Cẩm Phả quý IV năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Vũ Hồng Hậu - Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh.

Tại Hội nghị giao ban, đại diện các đơn vị đã báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào TTN năm 2017, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong công tác hoạt động, vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phương pháp tổ chức của Đoàn ngày càng được nâng cao về chất lượng hoạt động cũng như tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ cán bộ ĐVTN từ cấp chi đoàn trở lên; nêu những tồn tại hạn chế, biện pháp khắc phục; đồng thời đề xuất các kiến nghị, thắc mắc đối với đoàn cấp trên để từ đó tháo gỡ khó khăn trong mọi hoạt động công tác đoàn của đơn vị cơ sở.

Kết luận tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Đoàn Than Than Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị trong cụm sớm hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong vùng bám sát chương trình công tác của Đoàn Than, của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh để xây dựng chương trình công tác đơn vị mình.