Đẩy mạnh đầu tư các hạng mục Dự án hầm lò mỏ Núi Béo
Thứ Năm, ngày 09/11/2017

Tiếp tục đẩy mạnh các hạng mục trong Dự án khai thác mỏ hầm lò, Công ty Cổ phần than Núi Béo đang thực hiện đồng thời nhiều hạng mục quan trọng theo tiến độ đã đề ra.

Các nhà thầu trao đổi đẩy nhanh các hạng mục trên khai trường mỏ hầm lò Núi Béo.

Năm 2017, theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được Tập đoàn phê duyệt, Công ty Cổ phần than Núi Béo tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thực hiện thi công các hạng mục của Dự án khai thác hầm lò đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Các gói thầu quan trọng của Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ như: Gói thầu số 61 (cung cấp và lắp đặt hệ thống nâng hàng quá khổ giếng phụ); gói thầu số 62 (cung cấp thiết bị băng tải B650 -:- B1000 giai đoạn 1 và thiết bị cân băng tải; gói thầu số 64 (xây dựng, cung cấp lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV-2 x 12.500 kVA); gói thầu số 80 (xây dựng lò nối 2 xuyên vỉa mức - 140, thượng thông gió -250 -:- - 140, lò xuyên vỉa thông gió mức -140 đường gió sạch) và gói thầu số 81 (giám sát thi công xây dựng các đường lò trong hệ thống khai thác khác…

Ngoài ra, Công ty cũng đã được Tập đoàn thông qua dự án mua sắm thiết bị năm 2017, dự án đầu tư mua sắm thiết bị đào chống lò bằng vì neo năm 2017, dự án mua sắm thiết bị phục vụ đào lò xây dựng cơ bản mỏ than Núi Béo và xử lý nước thải phục vụ sinh hoạt v.v. Đây là dự án trọng điểm của Công ty trong tiến trình chuyển đổi hoàn toàn từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò trong những năm gần đây.