Giao ban các chi bộ đảng vùng Hạ Long tháng 2 năm 2018
Thứ Ba, ngày 27/02/2018

Ngày 26/2/2018, tại Công ty CP than Hà Lầm, các Chi, Đảng bộ vùng Hạ Long tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Mai Lê Thành - Phó Bí thư thường trực, Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ đảng các Chi, Đảng bộ vùng Hạ Long.

Báo cáo kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ chính trị trong những tháng đầu năm của các Chi, Đảng bộ vùng Hạ Long, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh - Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Núi Béo - Trưởng vùng Hạ Long nêu rõ, nhìn chung trong thời gian qua, các Chi, Đảng bộ cơ sở đã quan tâm chỉ đạo cán bộ Đảng viên, CNVC-LĐ làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng bộ cấp trên. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong các Chi, Đảng bộ đã góp phần quan trọng trong việc ổn định sản xuất đặc biệt các Chi, Đảng bộ đã lãnh chỉ đạo việc chăm lo cho CBCNVCLĐ có một cái tết cổ truyền vui vẻ và đầm ấm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn, đánh giá cao những thành tích của các Chi, Đảng bộ vùng Hạ Long đã đạt được trong thời gia qua, đặc biệt là các đơn vị trong Tập đoàn nói chung, khu vực Hạ Long nói riêng đã tập trung chỉ đạo chăm lo cho cán bộ đảng viên, CNVCLĐ có một được một cái tết thực sự đầm ấm, đầy đủ; có nhiều đơn vị đã lo tết cho CBCNVC khá hơn so với những năm trước, qua đó tạo được không khí vui vẻ cho CBCNVC. Đồng chí cũng đề nghị các Chi, Đảng bộ cần tập trung bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xây dựng, vận dụng thời cơ để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Lê Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ vùng Hạ Long cần tập trung chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ SXKD ngay từ những ngày đầu sau kỳ nghỉ tết, rà soát lại các công việc, nhiệm vụ mà các Chi, Đảng bộ đã đề ra đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và bổ sung, hoàn thiện việc cam kết của Đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4; tiếp tục thực hiện tốt việc tái cơ cấu và cổ phẩn hóa theo chỉ đạo của Tập đoàn; tập trung chăm lo và phát triển nguồn nhân lực. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 cùng với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đồng chí tin tưởng rằng cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động Tập đoàn nói chung các đơn vị vùng Hạ Long nói riêng sẽ đoàn kết vượt khó hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra.