Công ty than Nam Mẫu mời chào giá cung cấp dầu Cominlub
Thứ Ba, ngày 09/01/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Than Nam Mẫu-TKV

- Tên đơn hàng: Cung cấp dầu COMINLUB các loại phục vụ sản xuất

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01    năm 2018  đến 10  giờ 30 phút, ngày  17 tháng 01 năm 2018.           .

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Văn Phòng, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 10 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01      năm 2018.       

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai trong vòng 01 (một) ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Than Nam Mẫu-TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác