Công khai - Minh bạch - Bình đẳng
Thứ Bảy, ngày 30/12/2017

Đó là chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin khi triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động của Công ty năm 2018.

Có thể nói, nằm trong bối cảnh khó khăn chung của toàn Tập đoàn, năm 2017, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Mặc dù vậy, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực và đồng thuận khắc phục mọi khó khăn, Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017 đã đề ra. Cụ thể, trong báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty nêu rõ những kết quả nổi bật đơn vị đã đạt được trong năm 2017 như: Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, an ninh trật tự trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ than, bảo toàn phát triển vốn kinh doanh, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 128% KHN, thu nhập của người lao động đạt 101,15% so với kế hoạch. Trong năm, Công ty đã rất chủ động trong việc tổ chức đối thoại với khách hàng mua than nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận than và đã đạt kết quả thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Cùng với đó, Công ty thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu đầu tư của năm 2017; triển khai đồng bộ và sử dụng có hiệu quả công tác quản lý văn bản, công tác điều hành sản xuất trên hệ thống văn bản điện tử Portal, hệ thống phần mềm hạch toán công trường, phân xưởng và phần mềm quản lý chuyên ngành; công tác tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn được triển khai tích cực và đạt hiệu quả. Cũng trong năm, khi tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đàm phán ký hợp đồng thuê ngoài phục vụ sản xuất, Công ty đã tiết kiệm, tiết giảm chi phí được trên 10 tỷ đồng…

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể CBCNV - LĐ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã đạt được trong năm 2017, đồng thời Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cũng đặc biệt đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự chủ động, linh hoạt, những quyết sách đúng đắn của Ban lãnh đạo đơn vị cùng những nhóm giải pháp quyết liệt mà đơn vị đã triển khai để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tập đoàn giao. Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả luôn là khâu, “mắt xích” quan trọng trong dây chuyền sản xuất kinh doanh than của Tập đoàn, do đó, năm 2018, Công ty phải nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục bám sát phương châm xuyên suốt cũng là kim chỉ nam cho hoạt động sản xuất kinh doanh - đó là “Công khai - Minh bạch - Bình đẳng”, từ đó giữ vững uy tín và niềm tin với khách hàng, là gốc cốt lõi trên chặng đường phát triển bền vững của đơn vị.

“Mục tiêu năm 2018 của Công ty là thực hiện có hiệu quả giải pháp sắp xếp, tinh giảm lao động; giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh để tiết giảm chi phí. Đẩy mạnh sản xuất và tiến độ đầu tư, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động sản xuất, an toàn môi trường, kinh doanh hiệu quả. Ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động; hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với phương châm: An toàn - Đổi mới - Phát triển” - Giám đốc Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Bùi Văn Tuấn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị lần này, Giám đốc Công ty Bùi Văn Tuấn vinh dự được Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải thừa uỷ quyền trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua. Giám đốc Công ty đã tặng giấy khen cho 4 khối, 5 tập thể và 5 cá nhân của đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017 với tổng số tiền thưởng 240 triệu đồng.