An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển
Thứ Bảy, ngày 30/12/2017

Mới đây tại Hà Nội, Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018. “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển” là khẩu hiệu hành động xuyên suốt được Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nhấn mạnh về những kết quả nổi bật của Tổng Công ty trong năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Sáng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ cho biết, Tổng Công ty đã đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh; mở rộng thị trường xuất khẩu VLNCN và tiền chất nổ. Cùng với đó, các đề tài nghiên cứu khoa học đã được triển khai tích cực như sản xuất NaNO3 nhập khẩu (đã xuất khẩu được 100 tấn), sản xuất được 1.112 tấn phân bón, sử dụng thuốc nổ nhũ tương lò đá làm mồi nổ trung gian, giảm sử dụng mồi nổ có TNT và TEN… Tổng Công ty cũng đã tổ chức rà soát, đánh giá về năng lực sản xuất kinh doanh, nhận diện rủi ro giai đoạn 2017 - 2020, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất, quản trị chi phí, tiết kiệm của các đơn vị, phát huy thế mạnh, đặc biệt là phát huy năng lực và năng suất lao động. Đồng thời, xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2017 - 2020, triển khai sắp xếp lại tổ chức và phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo hướng tăng chuyên môn hoá các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp được người lao động đồng tình ủng hộ. Thêm đó, Tổng Công ty cũng đổi mới công tác quản trị nội bộ; phát huy năng suất các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, đưa các nhà máy sản xuất vận hành chế độ liên tục 24/24h thay vì chạy gián đoạn như trước đây. Đặc biệt, trong năm, sản xuất kinh doanh ngoài VLNCN của Tổng Công ty đã được triển khai tích cực và đạt được kế hoạch đề ra góp phần nâng cao kỹ năng, tạo cơ hội phát triển…

Về những mục tiêu cốt lõi Tổng Công ty đặt ra trong năm 2018 là ổn định hoạt động VLNCN trong nước; tăng cường xuất khẩu VLNCN và tiền chất VLN; đẩy mạnh dịch vụ sau bán hàng (dịch vụ khai thác mỏ…); tăng kinh doanh hoá chất, lấy hoạt động VLNCN làm trục trung tâm; tiếp tục phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở các tài sản và sản phẩm đã được đầu tư; đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh; tăng cường xã hội hoá những phần việc xã hội dễ làm để giảm đầu tư. Tổng Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính năm 2018 như: sản xuất amon nitrat 140.000 tấn, sản xuất thuốc nổ 65.000 tấn, cung ứng VLNCN 102.000 tấn, đất đá nổ mìn 143 triệu m3, tổng doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân phấn đấu tăng 5% so với thực hiện năm 2017.

Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV - LĐ Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ cùng những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm qua. Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng lưu ý, năm 2018 và thời gian tới, Tổng Công ty cần tiếp tục có những giải pháp đặc thù, không ngừng phát huy những nhóm giải pháp đúng, trúng và đã đem lại hiệu quả cho đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, Tổng Công ty đẩy mạnh tập trung hàng đầu cho vấn đề tái cấu trúc, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo cho phát triển bền vững; bám sát mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ…

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải thừa uỷ quyền đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đàm Thế Diệu - Phó TGĐ Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 3 cá nhân, trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương… Cũng tại Hội nghị, Tổng Công ty đã phát động và ký kết giao ước thi đua về công tác ATVSĐ năm 2018.