2 tháng đầu năm, Dự án -150 Mạo Khê thực hiện 458m lò XDCB
Thứ Hai, ngày 12/03/2018

Theo ông Phạm Văn Dũng - PGĐ Ban quản lý Dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê, 2 tháng đầu năm 2018, Dự án đã thực hiện được tổng 458m lò XDCB. Trong đó: Nhà thầu nước ngoài đào giếng đứng (chính + phụ) là 49m giếng và 45m các đường lò tiếp giáp, Công ty Xây lắp mỏ - TKV  là 149,6m, Công ty tự thực hiện là 214,6m. Giá trị lũy kế đến hết tháng 2/2018: mét lò XDCB của dự án là 8.659m (trong đó 849,4m giếng đứng, đào lò XDCB khác 7.638m (trong đó thuê ngoài 4.714m, tự thực hiện  2.924m).

Theo kế hoạch, Dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2019 và kéo dài thời gian vận hành cho đến tận 34 năm sau. Bởi vậy, đây được coi là dự án có tầm quan trọng quyết định đến sự phát triển của Công ty than Mạo Khê, nhất là trong tình hình dự án giếng nghiêng 1,6 triệu tấn mà đơn vị này đang khai thác sẽ kết thúc vào năm 2019. Theo tính toán đến năm 2019, sản lượng khai thác than ở đây sẽ giảm đi 2/3, chỉ đạt khoảng 500.000 - 700.000 tấn/năm.

Dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê nằm trong quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, triển vọng đến năm 2030. Đây là dấu mốc quan trọng của Công ty than Mạo Khê - TKV, góp phần duy trì và nâng cao sản lượng cho đơn vị cũng như đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia. Nhất là trong điều kiện hiện nay tài nguyên than của đơn vị đang dần cạn kiệt, chất lượng than xấu và ngày càng phải xuống sâu.