“Giữ vững là một trong những đơn vị tiêu biểu xuất sắc của Tổng công ty Khoáng sản…”
Thứ Bảy, ngày 30/12/2017

Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Nguyễn Tiến Mạnh đã chỉ đạo và nhắn nhủ như vậy với tập thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên trong Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018 được tổ chức tại Thái Nguyên sáng ngày 29/12 vừa qua.

Đánh giá chung về những kết quả nổi bật đơn vị đã đạt được trong năm 2017, trong báo cáo trình bày tại Hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi, trong năm đơn vị cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, song với tinh thần chủ động, sự cương quyết, hợp lý trong điều hành, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp kinh tế kỹ thuật… nên kết thúc năm, Công ty đã hoàn thành toàn diện kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập của người lao động tăng đáng kể; đặc biệt năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 210 tỷ đồng, bằng 181,5% KHN và bằng 210,0% so với thực hiện năm 2016; nộp ngân sách đạt 159 tỷ đồng, bằng 206% KHN. Về cơ bản, các mặt công tác của Công ty ngày càng bài bản hơn và phát huy hiệu quả, góp phần vào kết quả chung của đơn vị, chẳng hạn trong công tác tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình tổ chức, định biên lao động theo tinh thần chỉ đạo của Tập đoàn cũng như Tổng công ty Khoáng sản; tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật cơ bản trong khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, cơ điện; thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trong công tác an toàn, môi trường; công tác quản trị chi phí được triển khai sâu rộng, kịp thời và hiệu quả; trong năm Công ty đã có 33 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất…

Đồng thời, Giám đốc Bùi Tiến Hải cũng khẳng định, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 khá nặng nề, yêu cầu phải cao hơn năm trước. Do đó CBCNV - LĐ Công ty phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát huy những kết quả đã đạt được và nghiêm túc nhìn nhận những điểm còn tồn tại để khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó bám sát thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2018 của Công ty là “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển” và mục tiêu cụ thể Công ty đặt ra trong năm mới: cơ giới hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và đảm bảo an toàn môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của toàn Tổng công ty nói chung cũng như của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên nói riêng trong năm 2017. Theo đó, riêng với Công ty, Tổng Giám đốc khẳng định, ngoài những thuận lợi về giá bán tăng cần phải kể đến thì không thể phủ nhận, trong năm, Kim loại màu Thái Nguyên đã nhận định sát tình hình, triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, có nhiều đổi mới trên các mặt công tác, mang lại hiệu quả chung cho đơn vị như trong công tác điều hành, tổ chức sản xuất, quản trị chi phí, công tác an toàn môi trường, công tác an sinh xã hội tại địa phương nơi đơn vị đứng chân. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh cũng đánh giá cao việc Công ty tích cực và có rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất mang lại hiệu quả. Đặc biệt cùng với những lưu ý và giao nhiệm vụ cụ thể cho Công ty trong năm 2018, Tổng Giám đốc Tổng công ty khẳng định, năm mới, Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giữ vững là một trong những đơn vị tiêu biểu xuất sắc với những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Tổng công ty Khoáng sản trong năm 2018 và những năm tiếp theo.   

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Công ty Bùi Tiến Hải và Chủ tịch Công đoàn Công ty Phạm Văn Hoà đã ký Thoả ước lao động tập thể năm 2018, phát động các phong trào thi đua năm 2018. Tiếp đó, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nguyễn Tiến Mạnh thừa uỷ quyền đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Công ty. Giám đốc Công ty cũng tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các mặt hoạt động năm 2017.