• 8:14 Chủ nhật, 26.5/2019
    kỷ luật đồng tâm
    Nhân dịp Tháng Công nhân - Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm 2019, sáng ngày 23/5/2019, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam...
    Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020