thanh lap dang
Ngày 22/5/2017, tại văn phòng Đảng bộ Công ty than Hồng Thái, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã tổ chức công bố các quyết định chuẩn y kết quả bỏ phiếu kiện toàn...
Sáng ngày 25/5, Đoàn Thanh niên Công ty CP than Mông Dương đã tổ chức lễ gắn biển công trình “Đổ bê tông nền và quản lý tuyến ngầm mức -97,5 đến -250...