kỷ luật đồng tâm
Sẵn sàng kéo mỏ
Thứ Năm, ngày 11/01/2018
Về với vùng than Cẩm Phả, không khó để bắt gặp hình ảnh những đầu máy TY (hay còn gọi là Tê-U) hoặc CK1E kéo theo sau 15-22 toa tàu, xình xịch lăn...