• 2:21 Thứ Tư, 15.8/2018
  kỷ luật đồng tâm
  Hiện nay các đơn vị trong Tập đoàn đang triển khai và đặt mục tiêu trong năm 2018 sẽ hoàn thành cải tạo phục hồi thêm ít nhất 100 ha bãi thải, khai...
  Sáng ngày 07/8/2018, Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy đã tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Đặng Hồng Thắng, Công nhân Phân xưởng...
  Giọt mặn trưa hè
  Thứ Ba, ngày 07/08/2018
  Có những người ngày ngày đối diện với hàng tấn than, nhưng họ lại không phải những người thợ mỏ. Đối với họ, niềm vui đơn giản lắm. Đó là khi ông trời...
  Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020